Informatie- en communicatietechnologieën (ICT)

Informatie- en communicatietechnologieën (ICT)

Informatie- en communicatietechnologieën (ICT’s) is het globale begrip waar je met de IT Afdeling mee te maken hebt. ICT is een bredere term voor informatietechnologie (IT), die verwijst naar alle communicatietechnologieën, waaronder internet, draadloze netwerken, mobiele telefoons, computers, software, middleware, videoconferenties, sociale netwerken en andere media toepassingen en -diensten waarmee gebruikers informatie in digitale vorm kunnen openen, ophalen, opslaan, verzenden en manipuleren.

ICT’s worden ook gebruikt om te verwijzen naar de convergentie van media technologie zoals audiovisuele en telefoonnetwerken met computernetwerken, door middel van een uniform bekabelingssysteem (inclusief signaaldistributie en -beheer) of linksysteem. Er is echter geen universeel aanvaarde definitie van ICT, aangezien de concepten, methoden en hulpmiddelen die bij ICT betrokken zijn, bijna dagelijks gestaag evolueren.

Om professionele vaardigheidsniveaus voor haar ICT-producten voor beroepsonderwijs te definiëren, heeft de IEEE Computer Society bijvoorbeeld het Skills Framework for the Information Age (SFIA) aangenomen. De waarde van ICT-strategieën als middel om de digitale kloof te overbruggen en als krachtig instrument voor economische en sociale ontwikkeling over de hele wereld mag niet worden onderschat in landbouw- en aanverwante sectoren. Verbetering van de uitbreiding van ICT-diensten aan boeren zou de overdracht van wereldwijde open gegevens voor landbouw en voeding effectief verbeteren voor de ontwikkeling van verstandige oplossingen voor voedselzekerheid, voeding en duurzame landbouw.

Door gebruik te maken van ICT hebben er al verschillende soorten innovaties plaatsgevonden in de landbouwsector, waaronder informatie en analyse van grondstoffen en beurskoersen, het verzamelen van meteorologische gegevens, adviesdiensten aan boeren voor landbouwvoorlichting, systemen voor vroegtijdige waarschuwing voor rampenpreventie en controle, financiële diensten, traceerbaarheid van landbouwproducten, verzameling van statistische landbouwgegevens, enz.”

e-Agriculture verwijst naar het gebruik van ICT in de landbouw.

In 2007 lanceerden de FAO in de Verenigde Staten – en een groep oprichtende partners de e-Agriculture Community of Practice – een online ruimte om de uitwisseling van kennis en ervaringen te vergemakkelijken van projecten waarbij ICT’s worden gebruikt voor landbouw en plattelandsontwikkeling (e-Agriculture 10 year Review Report. Uitvoering van de Wereldtop over de informatiemaatschappij/WSIS, 2015). Tot op heden heeft de e-Agriculture Community meer dan 15.000 leden uit meer dan 170 landen en gebieden en ongeveer twintig internationale partners. In 2016 publiceerden de FAO en de International Telecommunication Union (ITU) de ‘E-Agriculture Strategy Guide: Piloted in Asia-Pacific Countries’. Deze toolkit biedt landen een kader om hun nationale strategieën voor e-landbouw te ontwikkelen, die moeten helpen om zowel financiële als personele middelen te rationaliseren en ICT-mogelijkheden voor de landbouwsector op een efficiëntere manier aan te pakken. Op deze pagina (e-Agriculture) vindt u alle informatie met betrekking tot het gebruik van de ‘E-Agriculture Strategy Guide’, de gerelateerde workshops die worden georganiseerd en de voortgang die in verschillende landen is geboekt.

admin

Reacties zijn gesloten.